KøB OXYNORMM 20MG UDEN RECEPT I DANMARK

Køb Oxynormm 20mg uden recept i Danmark

Køb Oxynormm 20mg uden recept i Danmark

Blog Article

Beskrivelse
Oxynorm er til behandling af moderate til svære smerter hos patienter med kræft og postoperative smerter.

OxyNorm kapsler skal tages med 4-6 timers mellemrum. Doseringen er afhængig af sværhedsgraden af smerten, og patientens tidligere historie smertestillende krav.
Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
Stigende sværhedsgrad en smerte vil kræve en øget dosis af OxyNorm kapsler. Den korrekte dosis for enhver individuel patient er det, der styrer smerten og er veltolereret i hele read more doseringsperioden. Patienterne bør titreres til smertelindring, medmindre uhåndterlige bivirkninger forhindrer dette.

Den sædvanlige startdosis for opioidnaive patienter eller patienter, der har stærke smerter ukontrolleret af svagere opioider, er 5 mg, 4-6 time. Dosis bør derefter omhyggeligt titreres, så ofte som en gang om dagen, hvis det er nødvendigt, for at opnå smertelindring. Størstedelen af patienterne vil ikke kræve en daglig dosis på over 400 mg. get more info Men, et par patienter kan more info kræve højere doser.
Køb Oxynorm 20 mg i Danmark

Report this page